Nodelæsning del 2 kap 6 opgave 2

Instruktioner

I dette afsnit skal du læse og spille toner fra G-dur skalaen.
Trioler: En underdeling med 3 lige lange toner:
I stedet for to 8´dele på et taktslag er der tre 8´dele. 
De noteres med et 3-tal henover eller under noderne. Er de to første trioler bundet sammen, noteres de som almindelige 8´dele. 
Løse fortegn: # eller “b” for en tone hæver eller sænker tonen med 1/2 tone.
Kun dén eksakte tone og kun i dén takt. Det løse fortegn ophæves af et opløsningstegn. 
Synkoper: et ubetonet slag, der ikke efterfølges af et betonet slag.
Punkteringer: en prik efter en node eller en pause forlænger den med halvdelen af dens værdi. 
Bindebuer/overbindinger: binder to toner sammen på tværs af taktslag og takter.

Trioler

Løst fortegn

Synkoper

Punkteringer

Noder og tabulatur

Rytmer

Bindebuer

 

da_DKDansk