Nodelæsning del 2 kapitel 5 opgave 2

Instruktioner

I dette afsnit skal du læse og spille toner fra D-dur skalaen.
Faste fortegn: # for F og C (bliver hævet til F# og C#)
Løse fortegn: # eller “b” for en tone hæver eller sænker tonen med 1/2 tone.
Kun dén eksakte tone og kun i dén takt. Det løse fortegn ophæves af et opløsningstegn.
Synkoper: et ubetonet slag, der ikke efterfølges af et betonet slag.
Punkteringer: en prik efter en node eller en pause forlænger den med halvdelen af dens værdi. 
Bindebuer/overbindinger: binder to toner sammen på tværs af taktslag og takter.

Løst fortegn

Synkoper

Punkteringer

Noder og tabulatur

Rytmer

Bindebuer

 

da_DKDansk