Rytme del 2 kapitel 2 opgave 1

Opgaven bliver spillet i de første to takter. Du skal gentage opgaven i de næste to takter ved at spille eller klappe opgaven. Se løsningen nederst:

Lyt til rytmen i takt 1-2:

Spil/klap rytmen i takt 3-4:

Løsning:

Instruktioner

Rytmer:

Gentag den forespillede frase i de følgende takter.

Elementer i dette kapitel er: Trioler, 1/4´- og 1/8´dels noder og pauser.

Lær hvordan de spilles før du løser opgaverne.

Trioliserede 8´dele: De to første trioler af tre er bundet sammen. Noteres som to almindelige 8´dele:

Opgaven kan løses ved at klappe rytmen, eller spille den på toner der passer til musikken:

Tonen “C” passer til alle opgaverne.

da_DKDansk