Nodelæsning del 2 kapitel 6 opgave 3

I dette afsnit skal du læse og spille toner fra G-dur skalaen. 

Trioler: En underdeling med 3 lige lange toner – 

istedet for to 8´dele på et taktslag er der tre 8´dele. 

De noteres med et 3-tal henover eller under noderne. 

Der indføres skalafremmede toner

Faste fortegn: # for F- bliver hævet til F#

Løse fortegn: et # eller et “b” for en tone hæver eller sænker tonen med 1/2 tone. 

Kun dén eksakte tone og kun i dén takt.  Det løse fortegn ophæves af et opløsningstegn. 

Synkoper: et ubetonet slag, der ikke efterfølges af et betonet slag. 

 Punkteringer: en prik efter en node eller en pause forlænger den med halvdelen af dens værdi.

 Bindebuer/overbindinger: binder to toner sammen på tværs af taktslag og takter.

Rytmeværdier: 1/1-, 1/2-, 1/4- og 1/8 dels noder.

 1/1-, 1/2-, 1/4- og 1/8 dels pause

Opgaverne kan vælges i 3 hastigheder.

Før du læser, så lær hvor tonerne ligger på dit instrument. 

Opgaven spilles to gange: først med melodi og bagefter uden melodi. 

Spil med begge gange.

Se instruktioner herunder

Instruktioner, noder, tabulatur og rytmer

 

da_DKDansk