Nodelæsning del 2 kapitel 2 opgave 4

I dette afsnit skal du læse og spille toner fra G-dur skalaen.

Fast fortegn for tonen “F” der bliver hævet en halv tone med et # – så F bliver til F# (Fis) 

Bindebuer/overbindinger: binder to toner sammen på tværs af taktslag og takter.

Rytmeværdier: 1/1-, 1/2-, 1/4- og 1/8 dels noder.

 1/1-, 1/2-, 1/4- og 1/8 dels pause

Opgaverne kan vælges i 3 hastigheder.

Før du læser, så lær hvor tonerne ligger på dit instrument. 

Opgaven spilles to gange: først med melodi og bagefter uden melodi. 

Spil med begge gange.

Se instruktioner herunder

Noder, tabulatur og rytmer

 

da_DKDansk